Temel İlkeler

TEMEL İLKELERİMİZ

1.TOPLUMSAL SORUMLULUK

Bursa Uludağ Üniversitesi, Atatürk İlke ve Devrimlerini vazgeçilmez yol gösterici olarak kabul eder. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve bölünmez bir bütün olan Cumhuriyetimizin varlığı ve gelişimi için koşulsuz ve kısıtlamasız çaba harcar.

 

2.BİLİMSEL YAKLAŞIM

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda özgürce üretilebildiği ve yayılabildiği, bilimsel gerçekler dışında hiçbir gücün etkili olmadığı bir ortam oluşturur. Bu doğrultuda tüm çalışanlarını ve öğrencilerini teşvik eder ve ödüllendirir.

 

3.AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerçeklerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçü ve üslupla karşı çıkar.

 

4.NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME

Bursa Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine üstün mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra, kültürel ve sosyal yanı kuvvetli, etik kurallara bağlı, liderlik özelliğine sahip bireyler yetiştirerek toplumun refah ve mutluluğu için görev üstlenmelerini sağlar. Ayrıca, geleceğin bilim insanının yetiştirilmesi için araştırıcılığı özendirir.

 

5.KATILIMCI YÖNETİM

Bursa Uludağ Üniversitesi; akademisyenlerin, üniversitenin geleceğini belirlemede söz sahibi olduğu, geniş tabanlı kurallarla tüm öğretim elemanlarının bilgi ve yeteneklerinden yararlanıldığı, planlı bir yönetim sistemini benimser.

 

6.EĞİTİM YÖNTEMİ

Bursa Uludağ Üniversitesi, eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

 

7.YAŞAM BOYU EĞİTİM

Bursa Uludağ Üniversitesi, toplumun her kesimine, gelişen ülke ve dünya koşullarının getirdiği yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması ile insanların yaşam boyu etkin ve üretken kalabilmelerinin  gerekliliğine inanır.

 

8.DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birlikteliğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.

 

9.ÖĞRENCİYE DESTEK

Bursa Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine sevgi, saygı ve anlayış ile yaklaşarak eğitimleri için gerekli desteği sağlar. Öğrencilerinin toplumsal sorumluluğa sahip, nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve çalışma hayatına başarı ile katılmaları için kurumsal ve kurum dışı her türlü olanakların sağlanmasını görev bilir.

 

10.TOPLUMA HİZMET

Bursa Uludağ Üniversitesi, toplumun sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi ve topluma sunmayı, sanayi hizmet ve tarım sektörleri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder.

 

11.SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF  ETKİNLİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesi, ürettiği kültürel ve sanatsal değerleri toplumla paylaşmayı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları toplumun değişik kesimleri ile birlikte yürütmeyi görev kabul eder.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Ara-2022 08:01]

İçerik Görüntüleme : [20.348]